Ring Säkra Utbildningar
Ring Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om lift?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om lift?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP)

Vid arbete eller planering med mobila arbetsplattformar går säkerheten alltid först! Ett sätt att minska riskerna och antal olyckor vid arbete med lift är genom utbildning. Självklart utgår utbildningen ifrån Liftläroplanen (LLP) och Liftutbildningsrådets (LUR) riktlinjer där vi är auktoriserade utbildare. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Vi har öppna utbildningstillfällen i lift varje måndag i Malmö.

Praktisk information

 • För dig som ska använda lift eller planera arbete med mobila arbetsplattformar
 • B-körkort rekommenderas
 • Vi kan registrera kompetenser i ID06
 • Vi är auktoriserade utbildare enligt LUR
 • Utbildningen är ca 7 h
 • Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas certifikat för behörigheterna A1, A3, B1 samt B3 som är giltigt i 5 år
 • Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne men är alltid flexibla när det gäller tid och plats
 • Pris för öppen liftutbildning i Malmö; 1 950 kr exkl moms per deltagare
 • Pris för egen kurs; kontakta oss för offert!
Christopher Thornberg
Christopher Thornberg

[email protected]

0709-599 299

Liftutbildning i Malmö varje måndag

Nedan finner du våra öppna liftutbildningar som hålls varje helgfri måndag i Malmö med start klockan 08:00. Vänligen kontakta oss om du vill veta mer om bokning av ett eget utbildningstillfälle, vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne men är alltid flexibla när det gäller tid och plats.

Bokningsinformation

Priset är 1 950 kr exkl moms per deltagare
Tidsåtgång är ca 7 h
Utbildningen hålls på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö
Vi registrerar kompetenser i ID06
I priset ingår certifikat för behörigheterna A1, A3, B1 och B3 samt kursmaterial

Vill du boka en egen utbildning?
Kontakta oss!

Frågor? Hör av dig!

Utbildningsinnehåll för lift

Som arbetsledare, skyddsombud eller användare av mobila arbetsplattformar ska du kunna planera och bedöma risker innan påbörjat liftarbete. Liftutbildningen baseras på de lagar och förordningar som behandlar arbete med lift; det vill säga arbetsmiljölagen och standarder. Du får kunskap om när de vanligaste lifttyperna saxlift och bomlift ska användas och hur de är uppbyggda. Du får öva praktiskt med lift och får en genomgång av säker hantering och användning av fallskydd i lift.

Tyvärr sker liftolyckor årligen där personal skadas eller i värsta fall omkommer. Utbildning i kombination med att se över kulturen på arbetsplatsen är sätt att minska olyckor och dödsfall. Vid avslutad liftutbildning ska du vara medveten om hur du bedömer risker vid liftarbete och arbeta på ett sätt som minimerar dessa. Målet är att du ska vara en säker liftförare som aktivt motverkar risker i det dagliga arbetet genom att bedöma tänkbara faror samt kontrollerar och använder din skyddsutrustning på ett korrekt sätt.

För att anmäla dig till liftutbildningen ska du vara 18 år eller uppfylla kraven enligt AFS 2012:3 om du är minderårig. Du rekommenderas att ha minst B-körkort. Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls behörighet för A1, A3, B1, B3.

Går säkerheten först på din arbetsplats?

 • Du som ska använda lift har genomgått liftutbildning och erhållit både teoretiska och praktiska kunskaper.
 • Liftutbildning har genomförts enligt branschens liftläroplan och svensk standard.
 • Du som arbetstagare har ett skriftligt intyg av din arbetsgivare för att kunna använda liften.
 • Du har personligt fallskydd när du arbetar i lift.
 • Det finns en maskinintroduktion av både nya och gamla modeller före användning från din arbetsgivare eller ledning.
 • Du är minst 18 år eller som minderåring uppfyller kraven enligt AFS 2012:3.
 • Du tar del av och förstår säkerhetsanvisningar och instruktionsböcker.

Kan du svara ja på ovan påståenden? Om inte, prata med din arbetsgivare och försök åtgärda bristerna. Är du arbetsgivare? Se till att först och främst utbilda din personal.

De vanligaste mobila arbetsplattformerna

Sax- och bomlift | Säkra utbildningar

Sax- och bomlift är de vanligaste mobila arbetsplattformerna som används mest flitigt på dagens arbetsplatser. Saxliften används för lyft rakt uppåt och kan monteras med eller utan hjul beroende på underlaget. Bomliften har större räckvidd än saxliften och används med fördel när arbetet kräver mer svängrum.

Båda lifttyperna styrs från korgen och kan drivas av batteri eller diesel. Vid batterimotor är liften främst lämpad för arbete inomhus medan dieselbränsle används vid arbete utomhus vid ojämn terräng.

Arbetsmiljölagen svart på vitt

Har du läst kapitel 3 i Arbetsmiljölagen som handlar om allmänna skyldigheter? Här finns matnyttig information om vems skyldighet som gäller i olika situationer.

§3

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

§4

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Hen ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska hen snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att hen underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fortsättas.

Upptäck fler av våra säkra utbildningar

Vi erbjuder fler säkra utbildningar, bland annat: