Ring Säkra Utbildningar
Ring Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om liftutbildningen?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om liftutbildningen?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP) - även på polska

Vid arbete eller planering med mobila arbetsplattformar går säkerheten alltid först! Ett sätt att minska riskerna och antal olyckor vid arbete med lift är genom utbildning. Självklart utgår utbildningen ifrån Liftläroplanen (LLP) och Liftutbildningsrådets (LUR) riktlinjer där vi är auktoriserade utbildare. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Vi har öppna utbildningstillfällen i lift varje helgfri måndag i Malmö.

Behöver din personal liftutbildning på polska?

Vi utbildar din polsktalande personal i lift, antingen på något av våra öppna polsktalande utbildningstillfällen i Malmö eller på valfri plats när det passar er. Hör av dig till oss för frågor eller om du vill veta mer.

Praktisk information

 • För dig som ska använda lift eller planera arbete med mobila arbetsplattformar
 • B-körkort rekommenderas
 • Vi är anslutna till ID06 och har kompetensen ”Mobila arbetsplattformar Bas utbildning, Liftutbildningsrådet 1A, 1B och 3A, 3B”
 • Vi är auktoriserade liftutbildare enligt LUR
 • Utbildningen är ca 7 h
 • Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas certifikat för behörigheterna A1, A3, B1 samt B3 som är giltigt i 5 år
 • Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne men är alltid flexibla när det gäller tid och plats
 • Pris för öppen liftutbildning i Malmö; 1 950 kr exklusive moms per deltagare
 • Pris för egen utbildning; kontakta oss för offert!

Liftutbildning varje måndag i Malmö med platsgaranti

Varje helgfri måndag utbildar vi i lift.

Garanterad plats, oavsett hur många deltagare du anmäler.

Bokningsinformation

Priset är 1 950 kr exkl moms per deltagare
Tidsåtgång är ca 7 h
Utbildningen hålls på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö
Vi registrerar kompetenser i ID06
I priset ingår certifikat för behörigheterna A1, A3, B1 och B3 (giltigt i 5 år), frukost, lunch samt kursmaterial

Ackrediterad kompetensregistrator 2020 | Säkra Utbildningar

Liftinstruktörer

Tony Persson

Minh Tai Tran

Jerry Wahlgren | Säkra Utbildningar
Jerry Wahlgren

Vill du boka en egen utbildning?
Kontakta oss!

Utbildningsinnehåll för lift

Som arbetsledare, skyddsombud eller användare av mobila arbetsplattformar ska du kunna planera och bedöma risker innan påbörjat liftarbete. Liftutbildningen baseras på de lagar och förordningar som behandlar arbete med lift; det vill säga arbetsmiljölagen och standarder. Du får kunskap om när de vanligaste lifttyperna saxlift och bomlift ska användas och hur de är uppbyggda. Du får öva praktiskt med lift och får en genomgång av säker hantering och användning av fallskydd i lift.

Tyvärr sker liftolyckor årligen där personal skadas eller i värsta fall omkommer. Utbildning i kombination med att se över kulturen på arbetsplatsen är sätt att minska olyckor och dödsfall. Vid avslutad liftutbildning ska du vara medveten om hur du bedömer risker vid liftarbete och arbeta på ett sätt som minimerar dessa. Målet är att du ska vara en säker liftförare som aktivt motverkar risker i det dagliga arbetet genom att bedöma tänkbara faror samt kontrollerar och använder din skyddsutrustning på ett korrekt sätt.

För att anmäla dig till liftutbildningen ska du vara 18 år eller uppfylla kraven enligt AFS 2012:3 om du är minderårig. Du rekommenderas att ha minst B-körkort. Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls behörighet för A1, A3, B1, B3.

Frågor och svar om liftutbildningen

Vad innebär Liftläroplanen (LLP)?

LLiftläroplanen förkortas LLP och är en standard för vad som ska ingå i en grundläggande liftutbildning.Vad är syftet med Liftläroplanen? (LLP)

Syftet med Liftläroplanen är att branschen ska ha ett gemensamt krav på lägstanivå för utbildning i lift. Genom att ha en standard på vad som ska ingå i utbildningen kan man se till så att alla som arbetar med mobila arbetsplattformar har samma kunskapsnivå.Vad ingår i liftutbildningen?

Säkert handhavande av mobila arbetsplattformar, vilka olika lifttyper som finns och hur dessa ska användas på rätt sätt. Du får öva praktiskt med lift och får en genomgång av säker hantering och användning av fallskydd i lift.Vilken behörighet får jag efter avslutad utbildning?

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas certifikat för behörigheterna A1, A3, B1 samt B3.Varför är liftutbildning ett krav?

För att säkerställa att arbetsplatsen har personal som arbetar riskmedvetet och kan hantera mobila arbetsplattformar på ett säkert sätt.Vem behöver certifikat i lift?

Alla som ska använda eller planera arbete med mobila arbetsplattformar.Hur länge är certifikatet i lift giltigt?

Certifikater är giltigt i fem (5) år.Vem ansvarar för att personalen ska utbildas?

Arbetsgivaren.Hur ofta måste mobila arbetsplattformar besiktigas?

Minst en gång per år ska mobila arbetsplattformar besiktigas av en behörig person.De vanligaste lifttyperna

LiftA1A3B1B3 | Säkra Utbildningar

Sax- och bomlift är de vanligaste mobila arbetsplattformerna som används mest flitigt. Saxliften används för lyft rakt uppåt och kan monteras med eller utan hjul beroende på underlaget. Bomliften har större räckvidd än saxliften och används med fördel när arbetet kräver mer svängrum.

Båda lifttyperna styrs från korgen och kan drivas av batteri eller diesel. Vid batterimotor är liften främst lämpad för arbete inomhus medan dieselbränsle används vid arbete utomhus vid ojämn terräng.

Går säkerheten först på din arbetsplats?

 • Du som ska använda lift har genomgått liftutbildning och erhållit både teoretiska och praktiska kunskaper.
 • Liftutbildning har genomförts enligt branschens liftläroplan och svensk standard.
 • Du som arbetstagare har ett skriftligt intyg av din arbetsgivare för att kunna använda liften.
 • Du har personligt fallskydd när du arbetar i lift.
 • Det finns en maskinintroduktion av både nya och gamla modeller före användning från din arbetsgivare eller ledning.
 • Du är minst 18 år eller som minderåring uppfyller kraven enligt AFS 2012:3.
 • Du tar del av och förstår säkerhetsanvisningar och instruktionsböcker.

Kan du svara ja på ovan påståenden? Om inte, prata med din arbetsgivare och försök åtgärda bristerna. Är du arbetsgivare? Se till att först och främst utbilda din personal.

Arbetsmiljölagen svart på vitt

Har du läst kapitel 3 i Arbetsmiljölagen som handlar om allmänna skyldigheter? Här finns matnyttig information om vems skyldighet som gäller i olika situationer.

§3

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han eller hon har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

§4

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska han eller hon snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han eller hon underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fortsättas.

Upptäck fler av våra säkra utbildningar

Vi erbjuder fler säkra utbildningar, bland annat: