Ring Säkra Utbildningar
Ring Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om truckutbildningen?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om truckutbildningen?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Truckutbildning för riskmedvetna yrkesförare

Är du blivande yrkesförare eller terminalarbetare och behöver köra truck? Vi utbildar dig och din personal på A- och B-nivå enligt truckläroplanen (TLP10) som rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Under utbildningen får du lära dig köra, manövrera och hantera gods med olika typer av truckar.

Praktisk information

  • För dig som är yrkesförare eller terminalarbetare
  • Lägsta körkortsbehörighet är traktorkort
  • Vi är anslutna till ID06 och har kompetensen ”Truckutbildning kategori A+B”
  • Utbildningen följer truckläroplanen (TLP10)
  • Utbildningen är mellan 1-2 dagar lång beroende på förutsättningar
  • Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas certifikat
  • Vår rekommendation är att ni utbildas i truck vart tredje år
  • Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne men är alltid flexibla när det gäller tid och plats
  • Pris för öppen truckutbildning; 3 500 exkl moms per deltagare
  • Pris för egen kurs; kontakta oss för offert!

Öppna utbildningstillfällen för truck

Välkommen att utbildas på våra öppna utbildningstillfällen i Malmö!

Bokningsinformation

Priset är 3 500 kr exkl moms per person
Utbildningen följer truckläroplanen (TLP10)
Tidsåtgång är ca 7 h
Utbildningen hålls på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö
Vi registrerar kompetenser i ID06
I priset ingår certifikat för behörigheterna A + B, mat och kursmaterial

Ackrediterad kompetensregistrator 2019 | Säkra Utbildningar

Riskmedveten truckförare? Check!

Att köra truck är många gånger ett stort ansvar. Därför har parter från arbetsmarknaden tagit fram en läroplan (TLP10) som fungerar som grundläggande riktlinjer för vilken praktisk och teoretisk kunskap som ska ingå i truckutbildningar. Syftet med läroplanen är att alla aktörer som utbildar inom truck ska erbjuda likvärdiga utbildningar. På så sätt kan produktionen och effektiviteten öka eftersom samtliga blivande truckförare följer samma arbetssätt. Dessutom ökar riskmedvetenheten och antalet olyckor minskar på våra arbetsplatser, något som vi strävar efter.

Vid sidan om körning och manövrering går vi även igenom risker i arbetet, trafikregler, olika typer av truckar, ergonomiskt arbetssätt samt hantering av material och farligt gods. Beroende på vilken typ av last som hanteras medföljer olika risker före, under och efter transport. Vi går bland annat igenom hur farligt gods ska transporteras och skyddas på ett säkert sätt när det gäller temperatur, hygien och lastning med andra gods som kräver annan temperatur. Det ingår även en genomgång av truckens egenskaper, belastningar och stabilitet för att ytterligare öka förståelsen för de möjligheter och begränsningar som finns i arbetet.

Målet med utbildningen är att samtliga deltagare ska bli säkra yrkesförare som arbetar på ett riskmedvetet sätt på arbetsplatsen när det gäller lastning, avlastning och transportering av olika typer av gods. Deltagarna ska få ökad kunskap om olika truckmodellers stabilitet och uppbyggnad för att kunna göra en säker riskbedömning av exempelvis lyftkapacitet.

Olika typer av truckar

Kategori A

A1 Låglyftande plocktruck. Förarlyft ≤ 1,20 m
A2 Ledstaplare med eller utan åkplatta.
A3 Låglyftande åktruck stående eller sittande. Lyfthöjd ≤ 0,2 m
A4 Låglyftare med eller utan åkplatta. Lyfthöjd ≤ 0,2 m

Kategori B

B1 Motviktstruck.
B2 Höglyftande åktruck, stående eller sittande.
B3 Skjutstativtruck.
B4 Höglyftande plocktruck. Lyfthöjd över 1,2 m
B5 Smalgångstruck.
B6 Fyrvägstruck.

Saknar du några andra säkra utbildningar?

Vi erbjuder många fler utbildningar, nedan är ett axplock: