Om oss - Säkra utbildningar
X

Har du frågor om oss?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Vilka är vi?

Utbildare sedan 2010

Idén om att starta företag växte fram när vi, Andreas och Christopher, lärde känna varandra under 2009 när vi utbildade oss till brandmän. Med våra gemensamma kunskaper och erfarenheter startade vi Eldupphör och jobbade främst med systematiskt brandskyddsarbete. Sedan 2010 har det hänt en hel del, vi har mer än fördubblat personalstyrkan och har numera ett större utbud av utbildningar och tjänster. Nu utbildar vi även inom grundläggande brandskydd, HLR & första hjälpen, utrymningssäkerhet samt heta arbeten. Vi erbjuder också tjänster för systematiskt brandskyddsarbete, hjärtstartare och släckarservice. En milstolpe som gör oss stolta är att över 10 000 personer deltagit i våra utbildningar sedan starten 2010. Ytterligare ett bevis på vårt driv, kunskap och engagemang inom branschen är vårt avtal med Region Skåne där vi under 2016 kammade hem upphandlingen som leverantör av deras brandskyddsutbildningar.

Under åren som gått har vi fått möjlighet att utbilda personal och ledning inom en rad olika branscher, allt ifrån större byggindustrier till mindre förskolor. Alla erfarenheter bär vi med oss och det innebär att vi vet hur de flesta verksamheter fungerar. Vi är ett företag som värnar om den personliga kontakten vi skapar med våra kunder, både befintliga och nya – oavsett bransch. När ni kontaktar oss för bokningar är vi därför alltid flexibla med tid, plats och fördjupande innehåll. Vi utbildar i hela Skåne och angränsande län och självklart ställer vi även upp på kvällar och helger. Hand i hand med vårt kundengagemang går vårt miljö- och kvalitétstänk. Det finns ständigt i bakhuvudet och har varit Eldupphörs grundpelare sedan uppstarten 2010.

Vårt miljöarbete i vision och agerande

Ända sedan start har vi arbetat aktivt för att minska vår miljöpåverkan. För oss är vägen mot en klimatneutral organisation tydlig – vi ska bidra till en bättre värld genom långsiktigt tänkande och agerande. Ju mer vi expanderar, desto mer kan vi påverka vårt arbetssätt och inspirera andra att följa i våra fotsteg. Vi strävar därför efter att ständigt vara i framkant när det gäller att hitta lösningar för att förbättra vårt miljöarbete. Visionen mynnar ut i följande arbetssätt:

  • Vattenbrandsläckare. Skumsläckare innehåller fluortensider som är skadligt för både människor och miljö. För att minska giftigt avfall som framför allt skumsläckare utsöndrar använder vi därför endast brandsläckare med vatten under samtliga utbildningar. Brandsläckarna fyller vi dessutom själva på kontoret. Då det enbart behövs luft och vatten för att fylla dem undviker vi även onödiga transporter och produktionsprocesser som andra typer av brandsläckare hade medfört. Vi tar med andra ord tillvara på det som finns runtomkring oss.
  • Ekologisk och vegetarisk mat. I största utsträckning är våra matvaror ekologiskt producerade och vi erbjuder alltid vegetariska alternativ vid måltider. Genom detta initiativ drar vi vårt strå till stacken för att minska gifter och koldioxidutsläpp inom matindustrin. För att undvika utspridda leveranser och onödiga körningar till matbutiken har vi dessutom en samlad matleverans en gång i veckan.
  • Klimatkompensation genom Trine. Nytt för 2017 är att vår klimatpåverkan kompenseras genom att vi bidrar till byggandet av solpaneler i Kenya. Solenergi är framtiden och genom att investera i ren energi minskar vi efterfrågan på det miljöfarliga ämnet fotogen.
  • Transport. När avstånden inte är stora använder våra instruktörer oftast cykelkärra istället för bil till och från utbildningar. Det finns många fördelar vid sidan om lägre koldioxidutsläpp när det gäller cykelkärran; bland annat är det är lättare att hitta parkering och det går snabbare att ta sig fram i rusningstider. Ett plus i kanten är att våra instruktörer får enastående kondition! Men det går ju inte alltid att välja cykelkärran i första hand. Därför har vi har en policy vid införskaffandet av nya fordon; de ska i största utsträckning drivas med gas, el eller likvärdigt bränsle.
  • Miljömärkt var det här! När det gäller spolarvätska, som vi använder under våra brandskyddsutbildningar, och kontorsmaterial, som kuvert och utskriftspapper, har vi som krav att dessa ska vara miljömärkta. Vi ser detta som ett steg att skapa ringar på vattnet och ständigt utvärdera våra arbetssätt.

Vårt kvalitétsarbete i ord och handling

Vårt miljöarbete samverkar med vårt kvalitétsarbete. Vi antar ett långsiktigt tänkande och strävar alltid efter att uppnå högre kvalité på våra utbildningar och tjänster. Målet med våra utbildningar är att alla deltagare ska känna sig tryggare och säkrare efteråt. De ska inte bara känna trygghet i sig själva, utan även ha tilltro till sina medmänniskor – om en olycka inträffar ska alla kunna ingripa efter förmåga. Viktigast av allt är alla ska få ökad kunskap om hur vi kan jobba förebyggande och förhindra att olyckor inträffar. Nedan följer hur vi säkerställer att vi ständigt förbättrar verksamheten, inifrån och ut.

  • Anställningskrav. För att få jobba som instruktör hos oss har vi ett anställningskrav som innebär att utbildare ska vara brandmän eller ha motsvarande erfarenhet inom brandskydd och första hjälpen. Genom detta krav säkerställer vi att våra instruktörer har det engagemang som krävs för att förmedla kunskapen om brandskydd, HLR & första hjälpen och systematiskt brandskyddsarbete på bästa sätt.
  • Kompetensutveckling. Två gånger årligen har vi utvecklingsdagar där våra instruktörer får bredda sina kompetenser ytterligare inom relevanta ämnen genom presentationer och diskussioner. Vi ser alltid till att våra instruktörer är pålästa och sätter sig in i fördjupade ämnen som de kan förmedla vidare under utbildningar.
  • Utbildningsmaterial. Vårt utbildningsmaterial uppdateras årligen för att vara aktuellt och bibehålla hög standard. Våra instruktörer gör en grundlig genomgång av samtliga utbildningar och ser till att all statistik och riktlinjer är korrekta. Vi uppdaterar även bilder och illustrationer för att utbildningsmaterialet ska vara så pedagogiskt som möjligt.
  • Personlig utvärdering. Två gånger årligen får våra instruktörer en extra gäst i publiken under sina utbildningar – nämligen någon av cheferna. Instruktörerna blir filmade och efteråt ges feedback där målet alltid är att förbättras ytterligare i sin roll som instruktör. Utvärderingen blir en möjlighet för våra instruktörer att se sig själva utifrån publikens perspektiv och samtidigt reflektera över vilka styrkor och svagheter de har. Vår erfarenhet är att den personliga utvärderingen bidrar till att våra instruktörer blir ännu mer pedagogiska och snäppet mer personliga framför publik.Det är en utmaning att sammanfatta 7 händelserika år. Trots detta hoppas vi att ni fått en tydlig bild över vilka vi är och vad vi står för. När ni bokar utbildningar eller tjänster hos oss ska ni känna er trygga i vi alltid sätter kunden först, samtidigt som vi inte tummar på våra miljö- eller kvalitétsmål.


Om ni är intresserade av att boka en utbildning eller tjänst är ni varmt välkomna att kontakta oss.