Säkra Utbildningar - Tryggare arbetsplatser och färre olyckor
X

Har du frågor om våra utbildningar?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om våra utbildningar?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

VÄLKOMMEN TILL SÄKRA UTBILDNINGAR!

Vi utbildar inom brand, säkerhet och arbetsmiljö.

Vi erbjuder utbildningar inom brand, säkerhet och arbetsmiljö för alla typer av verksamheter. Våra utbildningar utförs fysiskt hos oss i Malmö eller hos er på plats, på distans eller via e-learning. Vi erbjuder öppna utbildningstillfällen varje vecka så att du enkelt kan välja dag och tid som passar dig. Vi utför även kundspecifika utbildningar anpassat för din verksamhet.

Nedan finns några av de utbildningar vi erbjuder

Öppna utbildningstillfällen

Vi erbjuder utbildningar på följande sätt:

  • E-learning – Läs utbildningen online i din egen takt
  • Distans- Schemalagda föreläsningar där du deltar via Zoom-länk
  • I klassrum – På plats i våra lokaler
  • Företagsspecifik – På plats i era lokaler

Frågor om smått och stort

Här har vi samlat matnyttiga frågor och svar. Hittar du inte svaret på det du söker? Slå en signal eller maila oss.

Var utbildar ni?

Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne, men är alltid flexibla när det kommer till tid och plats. Det mesta brukar gå att lösa, så var inte rädd för att höra av dig om du har specifika önskemål!Hur ofta har ni utbildningstillfällen?

Varje vecka i Malmö har vi öppna utbildningstillfällen i fallskydd, brandfarliga arbeten, lift och säkra lyft. När det gäller utbildning i BAS P/U, HLR, truck, travers och ställningsbyggnad bestämmer du tid och plats genom att skicka en intresseanmälan.

Kan ni beställa ett ID06-kort till mig?

Tyvärr inte! Det är din arbetsgivare som beställer ditt ID06-kort.Varför är det krav på utbildning inom bygg?

Krav på utbildning inom byggsektorn är ett av många verktyg för att minska antalet olyckor på arbetsplatser. Är du certifierad visar det att du har de kunskaper som krävs för att agera på ett riskmedvetet sätt.Vilka är arbetsgivarens skyldigheter för arbetsmiljön?

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.Vilka är arbetstagarens skyldigheter för arbetsmiljön?

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Hen ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska hen snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att hen underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fortsättas.

Säkra Utbildningar för alla

Säkerhet ligger oss varmt om hjärtat, vare sig det gäller fallskydd eller hjärt-lungräddning. Målet med våra utbildningar är att bidra till tryggare arbetsplatser och minska antalet olyckor. Det finns ett tydligt behov av att höja säkerhetsnivån och det vill vi göra tillsammans med er. Vägen dit är fylld av utmaningar och det gillar vi! Hur ni kan effektivisera ert arbete är ytterligare en målsättning som vi brinner för. Detta innebär att ni kan kombinera olika utbildningar för att spilla minsta möjliga värdefull arbetstid. Vårt motto är att det mesta går att lösa. Det var kort om oss. Till det viktigaste av allt – vad är er passion och hur kan vi hjälpa er?

Säkra Utbildningar har vuxit fram under 2017 genom företaget Eldupphör. För att göra det mindre krångligt för er har vi valt att samla utbildningar med inriktning inom byggsektorn här. Klicka runt och upplev vårt utbud som innefattar bland annat brandfarliga arbeten, fallskydd, säkra lyft, lift, hjärt-lungräddning och första hjälpen, ställningsbyggnad och truck.