Välkommen till oss på Säkra Utbildningar!

Ring Säkra Utbildningar
Ring Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om våra utbildningar?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om våra utbildningar?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Behöver du utbildning på distans?

Från och med mars erbjuder vi flera av våra utbildningar på distans för att förebygga smittspridning.

Vi vill att det ska vara enkelt för dig som behöver utbilda dig på distans. Under distansutbildningen kan du sitta var du vill så länge du har bra internetuppkoppling.

När det gäller fallskydd, lift och truck ges certifikat efter avslutad praktik.

Hur går det till?

Det finns två alternativ:
1. Instruktören mailar ut en inbjudan till alla deltagare som ska gå utbildningen. Därefter hålls utbildningen via videosamtal där deltagarna ser instruktören och presentationen sida vid sida. Frågor görs via mikrofon eller chatt.
2. Deltagaren går utbildningen som e-learning.

Innehållet och våra engagerade instruktörer är det ingen skillnad på, så tveka inte att höra av dig med funderingar.

Ett axplock av våra utbildningar

Öppna utbildningstillfällen varje vecka med platsgaranti

Garanterad plats, oavsett hur många deltagare du anmäler. Välkommen!

Utbildning

Ort

Datum

Tid

Formulär

Frågor om smått och stort

Här har vi samlat matnyttiga frågor och svar. Hittar du inte svaret på det du söker? Slå en signal eller maila oss.

Var utbildar ni?

Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne, men är alltid flexibla när det kommer till tid och plats. Det mesta brukar gå att lösa, så var inte rädd för att höra av dig om du har specifika önskemål!Hur ofta har ni utbildningstillfällen?

Varje vecka i Malmö har vi öppna utbildningstillfällen i fallskydd, brandfarliga arbeten, lift och säkra lyft. När det gäller utbildning i BAS P/U, HLR, truck, travers och ställningsbyggnad bestämmer du tid och plats genom att skicka en intresseanmälan.Vilka företag har ni utbildat?

Vi utbildar allt från industrier till kyrkor. Håll utskick efter våra referenser som kommer inom kort!

Kan ni beställa ett ID06-kort till mig?

Tyvärr inte! Det är din arbetsgivare som beställer ditt ID06-kort.Varför är det krav på utbildning inom bygg?

Krav på utbildning inom byggsektorn är ett av många verktyg för att minska antalet olyckor på arbetsplatser. Är du certifierad visar det att du har de kunskaper som krävs för att agera på ett riskmedvetet sätt.Vilka är arbetsgivarens skyldigheter för arbetsmiljön?

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.Vilka är arbetstagarens skyldigheter för arbetsmiljön?

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Hen ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska hen snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att hen underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fortsättas.

Säkra Utbildningar för alla

Säkerhet ligger oss varmt om hjärtat, vare sig det gäller fallskydd eller hjärt-lungräddning. Målet med våra utbildningar är att bidra till tryggare arbetsplatser och minska antalet olyckor. Det finns ett tydligt behov av att höja säkerhetsnivån och det vill vi göra tillsammans med er. Vägen dit är fylld av utmaningar och det gillar vi! Hur ni kan effektivisera ert arbete är ytterligare en målsättning som vi brinner för. Detta innebär att ni kan kombinera olika utbildningar för att spilla minsta möjliga värdefull arbetstid. Vårt motto är att det mesta går att lösa. Det var kort om oss. Till det viktigaste av allt – vad är er passion och hur kan vi hjälpa er?

Säkra Utbildningar har vuxit fram under 2017 genom företaget Eldupphör. För att göra det mindre krångligt för er har vi valt att samla utbildningar med inriktning inom byggsektorn här. Klicka runt och upplev vårt utbud som innefattar bland annat brandfarliga arbeten, fallskydd, säkra lyft, lift, hjärt-lungräddning och första hjälpen, ställningsbyggnad och truck.