Ring Säkra Utbildningar
Ring Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om utbildningen i säkra lyft?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om utbildningen i säkra lyft?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Behöver du gå utbildning på distans?

Från och med mars erbjuder vi Säkra lyft-utbildning på distans för att förebygga smittspridning.

Hur går det till?

Instruktören mailar ut en inbjudan till alla deltagare som ska gå utbildningen. Därefter hålls utbildningen via videosamtal där deltagarna ser instruktören och presentationen sida vid sida. Frågor görs via mikrofon eller chatt.

Innehållet och våra engagerade instruktörer är det ingen skillnad på, så tveka inte att höra av dig med funderingar.

Säkra lyft-utbildning för lastkopplare och signalmän

Många gånger har lyftanordningar ersatt manuella lyft och bidragit till en mindre slitsam arbetsmiljö. Samtidigt uppstår risker när gods hanteras med kran och lyftanordningar som gör att det ställs krav på kranförare, lastkopplare och signalmän. Utbildningen i säkra lyft ger dig behörighet att koppla gods, lasta av gods och signalera. Utbildningen i säkra lyft ska bidra till att du väljer rätt lyftredskap, regelbundet kontrollerar utrustning och lyfter på ett säkert sätt. Tänk på att den här utbildningen inte berör hissar, bygghissar, truckar eller anordningar för personlyft i vården.

Behöver din personal säkra lyft-utbildning på polska?

Vi utbildar din polsktalande personal i säkra lyft, antingen på något av våra öppna polsktalande utbildningstillfällen i Malmö eller på valfri plats när det passar er. Hör av dig till oss för frågor eller om du vill veta mer.

Praktisk information

  • För dig som är lastkopplare och signalman och kan även vara aktuell för kranförare
  • B-körkort rekommenderas
  • Vi är anslutna till ID06 och har kompetensen ”Säkra lyft, lastkopplare och signalman”
  • Utbildningen är ca 2 h lång
  • Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas certifikat
  • Vår rekommendation är att du utbildas i säkra lyft vart 3:e år
  • Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne men är alltid flexibla när det gäller tid och plats
  • Pris för öppen utbildning; 1 500 kr exklusive moms per person
  • Pris för egen utbildning; kontakta oss för offert!
Vill du boka en egen utbildning?
Kontakta oss!

Instruktörer i Säkra lyft

Tony Persson

Minh Tai Tran

Jerry Wahlgren | Säkra Utbildningar
Jerry Wahlgren

Utbildningsinnehåll för säkra lyft

Enligt Arbetsmiljöverkets författarsamling, AFS, 2006:6 ska arbetstagare eller inhyrd arbetskraft som använder lyftanordningar eller lyftredskap ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Det gäller även för skyddsombud eller arbetsledare som ska planera arbetet. Med andra ord, alla som kommer i kontakt med lyft ska utbildas. Utan kunskap inom säker användning får du alltså inte använda lyftredskap så som mobilkran, tornkran eller annan lyftanordning.

Under utbildningen går vi igenom Arbetsmiljölagen och AFS 2006:6 som påverkar arbetet med lyftanordningar. Arbetsmiljölagen handlar om vilka skyldigheter och rättigheter som gäller för arbetsgivare och arbetstagare. Det är alltid arbetsgivaren som ska se till att de anställda får tillgång till kunskap som gör att de kan hantera lyftredskap på ett säkert sätt. Signaler och tecken, säkerhetsregler och riskbedömning ingår även i utbildningen.

Utbildningen ger dig behörighet att koppla gods, lasta av gods och signalera. Utbildningen ger dig kunskap om val av rätt lyftredskap, regelbundet kontroll av utrustning och lyfta på ett säkert sätt. Du ska även kunna göra riskbedömningar och avbryta osäkra lyft.

Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS)

Det finns ett antal olika författningssamlingar från Arbetsmiljöverket, så kallade AFS:er, som styr arbetet med säkra lyft. Här är några som kan vara intressanta för dig.

AFS 1999:3 – Byggnads- och anläggningsarbete

Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

AFS 2003:3 – Arbete i explosionsfarlig miljö

Föreskrifterna gäller där någon i arbetet kan utsättas för fara orsakad av explosionsfarlig miljö i byggnader, lokaler, utrustningar, andra tekniska anordningar och på andra arbetsplatser med explosionsfarliga miljöer.

AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning

Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De bygger på arbetsmiljölagen 1977:1160.

AFS 2006:6 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Föreskrifterna gäller alla som använder lyftanordningar och lyftredskap i arbetet. Arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras.

AFS 2006:7 – Tillfälliga personlyft kranar och truckar

Föreskrifterna gäller utrustning och arbete där personer lyfts med kranar eller truckar som ursprungligen inte är gjorda för att lyfta personer. Sådana lyft får endast ske tillfälligt och under vissa förutsättningar.

AFS 2008:3 – Maskiner

Föreskrifterna om maskiner gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband med mera. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.

Fler säkra utbildningar för dig och din personal

Vi erbjuder många fler utbildningar, nedan är ett axplock: