Ring Säkra Utbildningar
Ring Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om fallskyddsutbildningen?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om fallskyddsutbildningen?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Behöver du gå utbildning på distans?

Från och med mars erbjuder vi fallskyddsutbildning på distans för att förebygga smittspridning.

Innehållet och våra engagerade instruktörer är det ingen skillnad på, så tveka inte att höra av dig med funderingar.

Fallskyddsutbildning för säkrare höghöjdsarbete

Fallskyddsutbildning krävs för dig som arbetar på höga höjder eller ansvarar för personal på höga höjder. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att informera arbetstagaren om risker på arbetsplatsen och ansvarar även för att arbetstagaren har den utbildning och utrustning som krävs för att genomföra arbetet på ett säkert sätt. Vi rekommenderar att du förnyar ditt certifikat vart tredje år.

Behöver din personal fallskyddsutbildning på polska?

Vi utbildar din polsktalande personal i fallskydd, antingen på något av våra öppna polsktalande utbildningstillfällen i Malmö eller på valfri plats när det passar er. Hör av dig till oss för frågor eller om du vill veta mer.

Praktisk information

  • För dig som arbetar på hög höjd eller ansvarar för personer som arbetar på hög höjd
  • Ingen förkunskap krävs
  • Vi är anslutna till ID06 och har kompetensen ”Fallskyddsutbildning enligt BS8454:2006”
  • Utbildningen är ca 2,5 h lång och innehåller praktik inklusive firning
  • Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls certifikat med 3 års giltighetstid
  • Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne men är alltid flexibla när det gäller tid och plats
  • Pris för öppen fallskyddsutbildning i Malmö; 1 700 kr exkl moms per person
  • Pris för egen fallskyddsutbildning; kontakta oss för offert!

Fallskyddsutbildning varje måndag i Malmö med platsgaranti

Varje helgfri måndag utbildar vi i fallskydd.

Garanterad plats, oavsett hur många deltagare du anmäler.

Bokningsinformation

Priset är 1 700 kr exkl moms per person
Tidsåtgång är ca 2,5 h
Utbildningen hålls på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö
Vi registrerar kompetenser i ID06
I priset ingår certifikat och kursmaterial

Ackrediterad kompetensregistrator 2020 | Säkra Utbildningar

Våra fallskyddsinstruktörer

Tony Persson

Minh Tai Tran

Jerry Wahlgren | Säkra Utbildningar
Jerry Wahlgren

Vill du boka en egen utbildning?
Kontakta oss!

Utbildningsinnehåll för fallskydd

Utbildning i fallskydd krävs för alla som arbetar på tak eller andra höga höjder. Det gäller även för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personal som arbetar ovanför marken. Från den 1 januari 2015 kan alla som utför byggnads- och anlägg­ningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter och högre betala sanktionsavgifter om inte reglerna följs.

Grundstenarna i utbildningen handlar om hur en sund arbetsmiljö och strukturerade rutiner i kombination med god teoretisk och praktisk kunskap kan bidra till att fallolyckor minskar. Personal som arbetar på hög höjd är enligt återkommande statistik fortfarande den yrkeskategori som högst sannolikt kommer råka ut för olyckor på arbetsplatsen – just därför är utbildning en viktig byggsten för att lyfta diskussionen. Vilka är de bakomliggande orsakerna till fallolyckor och hur kan du undvika riskerna?

Vi inleder utbildningen med teori som går igenom vilka lagar och förordningar som styr arbete på hög höjd, vilka skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare har samt hur du kan arbeta ergonomiskt. Vi går igenom statistik och de bakomliggande olycksorsakerna och ökar medvetenheten om riskerna genom diskussion och pedagogiskt utbildningsmaterial. Praktiken ingår i utbildningen där du får öva firning och räddning med fallskyddssele. Ingen förkunskap krävs för utbildningen och åldersgränsen är 18 år.

Målet är att du som genomfört fallskyddsutbildningen ska vara riskmedveten på arbetsplatsen och ha en ökad förståelse för vilka regler som påverkar höghöjdsarbete. Vår rekommendation är att du och din personal utbildas i fallskydd vart tredje år.

Arbetsgivarens skyldigheter vid höghöjdsarbete

Visste du att arbetsgivaren enligt lag ska utforma ett fallskyddsprogram som identifierar eventuella fallrisker på arbetsplatsen? Arbetsgivaren ska även ansvara för att rätt material används, att arbetstagaren har relevant utbildning samt ta fram en räddningsplan vid fallrisk. Arbetsgivarens ansvar kan delas upp i följande punkter:

1. Riskanalys av arbetsplatsen

En riskanalys görs av arbetet som ska utföras. Kommer det fram i riskanalysen att det finns fallrisk på arbetsplatsen ska den fallrisken elimineras eller förhindras på bästa sätt genom fallskyddsutrustning.

2. Val av utrustning

Finns det fallrisk på arbetsplatsen ska rätt skyddsutrustning väljas som uppfyller alla gällande normer och krav. CE-märkning ska finnas på utrustningen som bekräftar att utrustningen är tillverkad enligt regler för miljö och säkerhet inom EU. Är du osäker på vilken utrustning som behövs kan du alltid kontakta oss för vägledning.

3. Utbildning av personal

Personal som ska utföra arbete på hög höjd ska ha rätt kompetens så att arbetet utförs på ett säkert sätt, det gäller även personal som ska utföra räddning. Vart tredje år rekommenderar vi utbildning i fallskydd för att säkerställa att kunskapen bibehålls. Samtlig personal bör även ha utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

4. Systematisk kontroll av utrustning

All fallskyddsutrustning ska besiktas minst en gång per år av en behörig person och dokumenteras.

5. Räddningsplan

På alla arbetsplatser där fallrisk föreligger ska en räddningsplan upprättas. Räddningsplanen ska beskriva hur en räddning ska genomföras och av vem. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att det finns räddningsutrustning i närheten av arbetsplatsen samt att det finns utbildad personal.

Hur ser det ut på din arbetsplats?

Checklista för ditt fallskydd

Ladda ner checklista för ditt fallskydd här!


Checklista fallskydd | Säkra Utbildningar

Letade du efter någon annan utbildning inom säkerhet?

Vi erbjuder fler säkra utbildningar, bland annat: