Vad är heta arbeten? - Säkra utbildningar

Vad är heta arbeten? 12 April – 2024

Heta arbeten är arbete med gnistbildande eller värmealstrande maskiner och verktyg. Heta arbeten är exempelvis arbete med svetsning, lödning, kapning med rondell, uppvärmning med varmluftspistol eller lägger tätskikt på tak med el eller gasol.


När behövs heta arbeten?


Heta arbeten utförs vid arbete med gnistbildande eller värmealstrande verktyg eller maskiner. Om heta arbeten är brandfarliga och utförs på en tillfällig arbetsplats behövs ett heta arbeten certifikat.


Är heta arbeten ett lagkrav?


I Sverige kräver alla stora försäkringsbolag att samtliga hetarbetare är certifierade vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.


Vad visar gula kortet heta arbeten?


Gula kortet är en kontrollinstruktion för gasutrustning vid svetsning och skärning. Kortet är en hjälp vid daglig tillsyn, egenkontroll och tillsyn vid byte av komponent.


Är tigersåg heta arbeten?


Svaret på frågan är både ja och nej. Vad som avgör att något är ett heta arbeten beror på fall till fall, men de faktorer som påverkar är verktyget, miljön och materialet. Är materialet brandfarligt och att tigersågen alstrar värme vid användning blir detta ett heta arbeten.


Vad är 3m metoden?


3m-metoden för heta arbeten är en modell där man som hetarbetare ställer sig själv kontrollfrågor och utför en riskbedömning inför ett hetarbete. Med hjälp av 3m-metoden kan man arbeta systematiskt för att förebygga att en brand eller olycka sker under arbetet. 3m-metoden innefattar Metod, Material och Miljö där dessa tre faktorer påverkar varandra.
3m metoden heta arbeten | Säkra Utbildningar

Metod:

 • Metod innebär det verktyg du ska använda för utförandet av arbetet. När man riskbedömer sitt verktyg handlar det om hur mycket eller lite värme verktyget genererar eller alstrar. Beroende på materialet man arbetar med och miljön man befinner sig i behöver man riskbedöma om det krävs ett kallare verktyg på grund av brandrisk eller om materialet och miljön tillåter ett varmare verktyg. Detta blir framförallt viktigt vid restriktioner som exempelvis förbud att använda verktyg som genererar gnistor i en viss miljö eller i situationer där metoden i förhållande till miljön blir farlig för din egen säkerhet.


Material:

 • Material handlar om att riskbedöma materialets brännbarhet och om det finns brännbart material inom riskområdet. Brandskyddsföreningens säkerhetsregler (SBF 506:1) nummer 5 handlar om att brandsäkra området, vilket innebär att frigöra området från brännbart material som befinner sig inom minst 10 meter i diameter. Arbetar man på ett upphöjt område som exempelvis en plattform bör man brandsäkra området ytterligare minst 15 meter horisontellt, då gnistor tenderar att färdas längre vid upphöjt område. Vidare behöver säkerhetsområdet utökas beroende på materialets brännbarhet, vid arbete med exempelvis cellplast behöver säkerhetsområdet utvidgas med 20 meter i diameter.


Miljö:

 • När man riskbedömer miljön scannar man av vad som behöver städas bort för att brandsäkra miljön eller om man behöver byta miljö för att utföra hetarbetet. Som exempelvis att kapa rör utomhus och sedan beträda området igen. Miljön går även ihop med Metod då kan kan riskbedöma om det behövs ett kallare verktyg. Ju fler åtgärder man gör desto säkrare riskbedömning.


Vad heter heta arbeten på engelska?


Heta arbeten översätts till Hot works på engelska. Är man exempelvis engelsktalande eller att svenska inte är förstaspråk kan man gå en heta arbeten-utbildning på engelska. Vill du boka Hot Works utbildning? Kontakta oss för mer information här.

Vad gör man på heta arbeten utbildning?


Under en heta arbeten utbildning får du kunskap om hur du som tillståndsansvarig, hetarbetare eller brandvakt arbetar säkert samt förebygga att brand uppstår. Under utbildningen går man igenom teoretiska kunskaper om:

 • Introduktion

 • Brandkunskap

 • Riskbedömning

 • Organisation och ansvar

 • Tillståndslistan

 • Förebyggande brandskydd

 • Släckredskap teori och praktik

 • Säker gashantering

 • Att larma vid brand

 • Tätskiktsarbete

 • Lagar och försäkringsvillkor

 • Sammanfattning och certifiering


Utbildningen innehåller även praktisk släckningsövning med brandsläckare. Under övningen går man igenom hur man håller en brandsläckare och vilken position man ska ha vid släckning av en brand. Läs mer om heta arbeten utbildning här.

Det finns två olika utbildningar: Heta Arbeten® och Brandfarliga Heta Arbeten. Det som skiljer utbildningarna åt är att de är framtagna av två olika aktörer. Heta Arbeten® är framtagen av Brandskyddsföreningen år 1990 medan Brandfarliga Heta Arbeten är framtagen av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Byggföretagen år 2019.


Hur länge gäller heta arbeten?


Heta arbeten certifikat gäller i upp till 5 år. Därefter behöver man repetera sina kunskaper genom att gå heta arbeten utbildning igen. Efter varje genomförd utbildning får du ett certifikat i form av ett plastkort som du kan ha med dig under arbete.