Vad är säkra lyft? - Säkra utbildningar

Vad är säkra lyft?

17 May – 2024

Vad är säkra lyft? 17 May – 2024

Vad är säkra lyft?


Det finns flera risker vid kranlyft, bland annat kan olyckor lätt hända när felaktig lyftanordning eller lyftredskap används. Lasten kan även vara felaktigt kopplad vilket gör att den tippar eller snurrar. Därför syftar Säkra lyft på tekniker för att minimera risker vid lyft av tunga föremål eller material.

Säkra lyft intyg ska alltså den person ha som kopplar lasten. Man kan säga att den är kranförarens hjälpande hand på marken. Dock har kranföraren alltid yttersta ansvaret för lasten men det är någon som behöver hjälpa kranföraren koppla lasten rätt.


Hur utför man säkra lyft?


För att kunna utföra säkra lyft behöver man ta hänsyn till faktorer såsom lastens vikt och form, val av lyftutrustning och lyftanordning samt omgivningen och personalens säkerhet.

Saker att tänka på när man ska utföra ett lyft:

 • Vertikala lyft: Upp och ner

 • Jämnvikt: Balans

 • Lasten kan inte förskjutas eller lossna: En enhet inte massa lösa detaljer

 • Mellanlägg vid skarpa hörn: Ömtåligt material samt skydda utrustningen

 • Ha “ryggen fri”: Om det man lyfter kommer i rörelse ska man kunna flytta på sig utan att hamna i fara

 • Mjuka lyft: Lyfter lite för att se att det är i balans och sitter fast - provlyft


Du får kunskap om hur du utför säkra lyft genom att gå en Säkra lyft utbildning. Kursen riktar sig till dig som är lastkopplare eller signalman och kan även vara aktuell för dig som är kranförare. Läs mer om Säkra lyft utbildning här.

Kursen ger dig behörighet att koppla gods, lasta av gods, signalera och bidra till att du väljer rätt lyftredskap, regelbundet kontrollerar utrustningen och lyfter på ett säkert sätt.

Slutligen, en Säkra lyft kurs innehåller till exempel:

 • Grunderna i säkra lyft

 • Arbetsmiljölagen

 • Arbetsmiljöverkets författningssamling 2006:6

 • Aktuell statistik för arbetsolyckor och dödsfall på arbetsplatsen

 • Vanliga orsaker till att olyckor inträffar

 • De vanligaste lyftanordningarna

 • Riskbedömning vid planering och utförande av lyft

 • Exempel på olika lyft

 • Val av lyftanordning och utrustning

 • Hur arbetsolyckor kan förebyggas

 • Kontroll av utrustning

 • Signalering

 • Kunskapsprov


Säkra lyft utbildning online


Vidare, vill man utbilda sig i Säkra lyft online finns det e-learning varianter där du utbildar dig via dator, surfplatta eller mobil. Dessa utbildningarna tar i de flesta fall kortare tid att utföra. Du har friheten att läsa teorin i din egen takt och ta pauser när du vill. Läs mer om Säkra lyft utbildning online här.


Säkra lyft giltighetstid


Utbildningarna uppdateras varje år vilket innebär att ny information och riktlinjer kan ha tillkommit. Därför rekommenderas det att förnya Säkra lyft vart tredje år. När du genomfört utbildningen står det i de flesta fallen på ditt certifikat när det går ut eller behöver förnyas.


Säkra lyft och lasthantering


När det handlar om att koppla rätt är lastens vikt och tyngdpunkt avgörande för att lyfta säkert. I många fall finns lastens vikt i godsdeklarationen men annars kan detta räknas ut med en enkel formel.

Formeln är att beräkna massan i kubik (m3). Först räknar man ut kubiken som är längden x bredden x höjden = m3. Eftersom material väger olika behöver man också veta materialets egenvikt, alltså materialets massa, som ofta står i ton/m3. Du multiplicerar då egenvikten med kubikmetrarna.

Ett exempel:

En stålkub är 2m x 2m x 2m = 8 m3
Stålets egenvikt är 7,8 ton/m3
Stålkubens vikt blir då 8 x 7,8 = 62,4 ton

Materials egenvikt tabell:

Säkra lyft egenvikt tabell

Tyngdpunkten spelar också roll i hur man utnyttjar sin koppling av redskap till lyftet. Dessutom, tar man inte hänsyn till tyngdpunkten kan lasten lättare komma i pendel eller rotation. Om man genomför ett prov kan man säkerställa om man har kunnat balansera tyngdpunkten rätt. Balansen av tyngdpunkten kan variera, framför allt hur godsets utformning ser ut.


Säkrare lyft iso


Säkrare lyft går enligt den internationella standarden ISO 23853:2004 som även gäller svensk standard. En Säkrare lyft utbildning innehåller, förutom teori, även praktisk övning. Kursen utförs i mindre grupper med maxantal på 10 stycken deltagare. De teoretiska delarna är liknande Säkra Lyft och därefter får deltagaren testa att utföra ett lastkopplingsarbete. Deltagren arbetar då som lastkopplare (eller signalman) och en eller två av de andra deltagarna fungerar som assistent(er). Vill du boka en kundspecifik utbildning i Säkra eller Säkrare lyft? Kontakta oss här.«