ADR 1.3 - E-learning - Säkra utbildningar
X

Har du frågor om oss?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

X

Har du frågor om oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

ADR 1.3 utbildning

Vår ADR utbildning görs digitalt på datorn via vår e-learningplattform. En smidig utbildningsform där du utbildar dig i din egen takt, på valfri ort, när du vill. ADR 1.3 online består av 7 kapitel om ADR-S som varvas med kontrollfrågor. När du gått igenom alla kapitel och svarat rätt på samtliga kontrollfrågor får du ett ADR 1.3 intyg.

Vilka behöver gå ADR 1.3?

Farligt gods utbildning är för alla som är involverad i transportkedjan av farligt gods. Det gäller exempelvis de som är avsändare, mottagare, transportör, lastare, lossare och förpackare av farligt gods, samt de som klassificerar och utfärdar transportdokument av farligt gods.

Vad gäller om jag är förare av farligt gods?

När du är förare av farligt gods behöver du en utbildning som kallas ADR-förarutbildning, denna utförs endast via MSB och Trafikverket. Läs mer på MSB hemsida. Om du både är förare och utför annan uppgift i transportkedjan, som exempelvis packning av farligt gods, behöver du utföra både en ADR-förarutbildning och en ADR 1.3 utbildning.

Har du frågor om Adr 1.3 så tveka inte att kontakta oss.

Utbildningens uppbyggnad

Bokningsinformation
 • Pris: 949kr exkl moms per deltagare
 • Ingår: Intyg – giltighet 5 år med behörighet ADR 1.3
 • Tid: Utbildningen tar ca 4h att genomföra
 • Inlogg: Inloggning till varje enskild deltagare kommer i bokningsbekräftelsen
 • Bokning: Görs via webbformulär eller via telefon
 • Vid frågor under utbildningens gång kontakta 010-173 50 37
Utbildningsinnehåll
 • 7 kapitel varvas med kontrollfrågor efter varje kapitel
 • Kapitel 1 – Transport av farligt gods
 • Kapitel 2 – Transporthandlingar
 • Kapitel 3 – Klassificering
 • Kapitel 4 – Förpackningar
 • Kapitel 5 – Undantag
 • Kapitel 6 – Transportskydd

Har du frågor om ADR 1.3? Vi hjälper dig!


Vill ni ha en kundspecifik ADR 1.3 utbildning?

Vi på Säkra Utbildningar är alltid flexibla för att få fram den bästa möjliga lösningen för våra kunder. Tack vare att vi har egna instruktörer kan vi tillsammans med kund skapa kundspecifika utbildningar.

Vi är kopplade till ID06
Ackrediterad kompetensregistrator 2020 | Säkra Utbildningar

Frågor och svar om ADR 1.3

Vad är Adr 1.3?

ADR är en förkortning för European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road på engelska och är en europeisk överenskommelse för internationell transport av farligt gods på väg. Regler gällande transport och hantering av farligt gods berörs i en Adr 1.3 kurs. De delar du får lära dig i vår Adr kurs är transport av farligt gods, transporthandlingar, klassifieringar, förpackningar, undantag och transportskydd.

Vem behöver adr 1.3

De som behöver en farligt gods utbildning är alla personer som är involverade i transport av farligt gods. Vilket både är avsändare, transportör, mottagare, lastare, lossare och förpackare.

Om du arbetar som förare av farligt gods behöver du en annan typ av ADR-utbildning som heter ADR-förare. Denna genomför du via Trafikverket. Läs mer här.

En verksamhet som omfattar transporter av farligt gods ska utse en eller flera säkerhetsrådgivare. En säkerhetsrådgivare utbildning görs genom en examination hos MSB. Efter godkänt resultat utfärdas ett intyg som är giltigt i fem år. För att förnya sin behörighet krävs att säkerhetsrådgivaren genomgår en ny examina­tion innan giltighetstiden går ut.

När behövs adr 1.3

Adr-intyg behövs hos alla personer vars arbetsuppgifter rör farligt gods på väg. Farligt gods på väg innebär farligt gods som fraktas på fordon, järnväg, flyg och fartyg.

Hur länge gäller Adr 1.3?

Adr 1.3 giltighetstid är 5 år för intyget. Därefter behöver det förnyas. När du bokat utbildning via oss får du ett påminnelsemail när det närmar sig att förnya ADR-intyget, då bokar du utbildningen här på nytt.

Adr 1.3 vad får jag köra?

För att bli förare av farligt gods behöver du genomgå en utbildning via Trafikverket för att få mer djupgående kunskap om vad du behöver tänka på som förare av farligt gods.

När du har genomfört en farligt gods kurs och fått ett Adr 1.3 intyg får du arbeta med farligt gods som fraktas med fordon, järnvägsvagnar, flygplan eller fartyg, det betyder inte att du får arbeta som förare av farligt gods med en ADR 1.3 utbildning utan då behöver du som sagt en ADR-förarutbildning.

Har du fler frågor om ADR 1.3? Tveka inte att kontakta oss! [email protected]

Du kanske även är intresserad av dessa utbildningar?